Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů uživatele webové stránky www.baratluchorova.cz

Evropská unie je bezesporu skvělá věc, ale tak jako svoje plusy, má i svoje minusy. Pokud se mnou budete chtít začít komunikovat přes kontaktní formulář, počítejte s tím, že budu v souladu s obecným nařízením Evropské unie 2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) spravovat a uchovávat Vaše poskytnuté osobní údaje. Budu je spravovat z jednoduchého důvodu:

Komunikace mezi námi bude probíhat zcela hladce. Kdybych totiž Vaše osobní údaje neměla, asi bychom se jen těžko domluvili, na jaké akci mě chcete, kdy akce proběhne apod. 😉

Tak pojďme na to.

Zpracování a ochrana osobních údajů:

  1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Barboře Tlučhořové , se sídlem Horní Hbity 27, 262 63, IČ: 00921190,  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení EU č. 2016/679 (dále jen GDPR), o zpracování a ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování a ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení

– název společnosti

– IČ/DIČ

– e-mail

– telefonní číslo

– adresy

  1. Jméno, příjmení, název společnosti, IČ/DIČ, email, telefonní číslo a adresy je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy a evidenci plnění. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.
  2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace Správce s Uživatelem webu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní adresu: Horní Hbity 27, 262 63.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto informace a podmínky v nich uvedené nabyly platnosti dne 1. 5. 2018.

Tak to je asi tak vše, co je potřeba pro splnění zákonné povinnosti. A teď už můžete pokračovat ve vyplnění kontaktního formuláře. 😉